project l IIFortaleza de S. Miguel I / 57 cm x 57 cm

Painel cerâmico : Fortaleza de S. Miguel I
Fortaleza de S. Miguel III / 85 cm x 55 cm

Painel cerâmico : Fortaleza de S. Miguel III
Fortaleza de S. Miguel IV / 91 cm x 73 cm

Painel cerâmico : Fortaleza de S. Miguel IV

Jorge Garcia e a Fortaleza de S. Miguel

    Entrevista :